Bracia patrzcie jeno / Bóg się rodzi
Posłuchaj piosenki
sł. trad., muz. trad. /

sł .F. Karpiński,
muz. trad.