¦piewam życiePosłuchaj piosenki
sł. Andrzej Poniedzielski
muz. trad.

¦piewam - jestem, słyszę serca bicie
¦piewam serca, ¶piewam duszy tajemnicę
Tak jak czuję, najserdeczniej ¶piewam życie

Niechaj każdy dzień - niepustym dĽwiękiem
Brzmi rado¶nie, niechby smutno - ale pięknie
Chcę, by los za¶piewał razem ze mn± tę piosenkę

Czystym tonem, każdy dĽwięk - dzień życia
I niech płynie moja słodka tajemnica
Jak dobrze ¶piewem duszę ukołysać