Śpiewka o pękniętym sercu
sł. Agnieszka Osiecka
muz. Seweryn Krajewski

Wszystko się może przytrafić
I wszystko może być
Najgorzej kiedy w grającej szafie
Przestaje serce bić

Żyjmy więc bracia
Żyjmy pośpiesznie
Bo wszystko może być
Pijmy za życie
Pijmy za szczęście
Dopóki chce się pić

Żyjmy więc bracia
Żyjmy niepięknie
Lecz żyjmy z całych sił
Może się zdarzyć
Że serce pęknie
A człowiek mało żył

Żyjmy więc bracia
Ręka przy ręce
Czas dawne grzechy zmył
Może się zdarzyć
Że pęknie serce
A człowiek głupio żył